Warning
This page is located in archive.

Program 2016/2017

Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení
01 04.10.2016 Úvod do Matlabu
02 11.10.2016 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 24.10.2016 3 body
03 18.10.2016 pokračování
04 25.10.2016 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 07.11.2016 4 body
05 01.11.2016 pokračování
06 08.11.2016 High Dynamic Range (HDR) 21.11.2016 4 body
07 15.11.2016 pokračování
08 22.11.2016 Ostření sekvence obrazů, focus stacking 5.12.2016 2 body
09 29.11.2016 pokračování
10 06.12.2016 Segmentace 02.01.2017 5 bodů
11 13.12.2016 pokračování
12 20.12.2016 pokračování
13 03.01.2017 Registrace 16.01.2017 2 body
14 10.01.2017 pokračování

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 2–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem lze získat maximálně 20 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 10 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu. Tedy každý 1 bod získaný na cvičení platí jako 2 body u zkoušky.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/a4m33dzo/cviceni/start.txt · Last modified: 2017/12/10 22:06 by kucerjul