Warning
This page is located in archive.

Příprava na zkoušku 2011

Náměty na cvičení, která vám pomohou připravit se ke zkoušce.

Úlohy z přednášky a cvičení

Projděte si úlohy z výrokové i predikátové logiky, které byly řešeny na cvičení nebo ukazovány na přednášce, včetně těch nejjednodušších.

 1. Je-li úloha slovní, nejprve ji formalizujte v logice 1. řádu či ve výrokové logice.
 2. Jedná-li se o otevřenou úlohu (např. logické hádanky - kdo je poctivec apod.), formulujte hypotézu jako formuli.
 3. Snažíte-li se dokázat splnitelnost formulí (neplatnost domněnky), hledejte model.
 4. Snažíte-li se dokázat nesplnitelnost formulí (platnost domněnky):
  1. převeďte formule a znegovanou hypotézu na klauzule,
  2. pomocí rezolučního kalkulu hledejte spor;
  3. při provádění důkazu používejte zpětnou a dopřednou subsumpci - jednak procvičíte pojem subsumpce a jednak tím velmi často zjednodušíte důkaz.
 5. Jedná-li se o úlohu s hypotézou, v rámci procvičení hypotézu odstraňte a ponechte pouze axiomy; tato množina formulí bude splnitelná; najděte její model.

V případě problémů

Může pomoci využít pro problematickou část úlohy odpovídající nástroj (viz. níže). Jeho výstup pak porovnat s vlastními pokusy a s teorií. Zkusit pak znovu danou část úlohy provést samostatně.

Při problémech:

s klauzifikací

Zapište formule v TPTP a spusťte na soubor

eprover --cnf soubor
který provede klauzifikaci.

s dokazováním rezolučním kalkulem

Následující shell skript převede formule z TPTP na standardním vstupu do jazyka knihovny LADR, nastaví parametry tak, aby dokazovač prováděl neoptimalizovanou binární rezoluci (takže jsou vidět jednotlivé kroky) a spustí Prover9:

#!/bin/bash
(  
  cat <<EOF
set(raw).
set(binary_resolution).
set(print_kept).
set(print_gen).
EOF 
  tptp_to_ladr
) | prover9

s hledáním modelů

Najděte model pomocí hledače modelů Paradox nebo Mace4, a poté ručně ověřte, že se skutečně jedná o model, tedy že všechny formule jsou ve výsledné interpretaci splněny.

Příklady z předešlých písemek

Jako bonus příklady z minulých písemek:

courses/a4m33au/priprava_na_zkousku.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)