Warning
This page is located in archive.

Přednáškové materiály

Hans van Vliet

Veřejně přístupné slidy prof. Hans van Vlieta

První čtyři přednášky předmětu A4B33SI jsou pokryty slidy:

1. přednáška (si1-osnova.pdf)

  • 1. Introduction

2. přednáška (si2-osnova.pdf)

  • 3. The Software Life Cycle Revisited

3. přednáška (si3-osnova.pdf)

  • 2. Introduction to Software Engineering Management
  • 4. Configuration Management
  • 5. People Management and Team Organization
  • 6. On Managing Software Quality
  • 7. Cost Estimation

4. přednáška (si4-osnova.pdf)

  • 8. Project Planning and Control
  • 9. Requirements Engineering

(Veřejně přístupné slidy prof. Hans van Vlieta jsou rozsáhlejší, než ty, které byly použity na 1.-4. přednášce. Odpřednášená látka je zachycena v uvedených PDF s osnovami konkrétních přednášek. Soubory osnov jsou určeny pouze pro studenty předmětu A4B33SI a není dovoleno je dále šířit.)

Antonín Komenda

4. přednáška

courses/a4b33si/prednaskove_materialy/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)