Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači RPZ Diskusní fórum

Cíl předmětu

Předmět 33RPZ má studentovi poskytnout souhrnnou představu o rozpoznávání, jeho metodách, nástrojích a aplikacích. S velmi podobnými metodami se někdy setkáte pod názvy teorie rozhodování, analýza dat, dolování z dat, teorie učení či statistické učení.

Základní informace

Nutné prerekvizity

Plán přednášek 2017/2018

Č. Datum Př. Zdroj Téma Wiki Extra
1 6.10.JM pdf Úvod. Formulace úloh řešených v rozpoznávání. Bayesovské rozhodování Machine_learning Naive_Bayes_classifier solved problems
2 13.10. JM pdf Nebayesovské úlohy (Neyman-Pearson, Minimax, Wald). Minimax
3 20.10.JM pdf Odhady parametrů pravděpodobnostních modelů. Metoda maximální věrohodnosti. Maximum_likelihood
4 27.10. JM pdf Metoda nejbližších sousedů. Neparametrické odhady hustoty K-nearest_neighbor_algorithm
5 3.11 JM pdf Logistická regrese Logistic_regression
6 10.11. JM pdf Učení klasifikátoru. Lineární klasifikátor. Perceptron Linear_classifier Perceptron
7 17.11. (holiday, no lecture)
8 24.11.JM pdf Učení jako kvadratický optimalizační problém. Klasifikátor typu SVM. Support_vector_machine pdf
9 1.12. JM pdf Učení metodou Adaboost Adaboost
10 8.12.JM pdf Učení metodou backpropagation. Neuronové sítě.Artificial_neural_network Flach, ver1
11 15.12. JM pdf Shlukování metodou k-means K-means_clustering K-means++
12 22.12. pdf Principal component analysis. Fisherův linearní discriminant. Principal_component_analysis Linear_discriminant_analysis Veksler, Franc, ver1
13 5.1. JM pdf Rozhodovací stromy. Decision_tree Decision_tree_learning Rudin@MIT
14 12.1. JM pdf EM algoritmus Expectation_maximization_algorithm Hoffmann,Bishop,Flach

Doporučená literatura

  • Duda R. O., Hart, P. E.,Stork, D. G.: Pattern Classification, John Willey and Sons, 2nd edition, New York, 2001
  • Schlesinger M. I., Hlaváč V.: Deset přednášek ze statistického a strukturního rozpoznávání Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition, ČVUT, 1999
  • Bishop, C.: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2011
  • Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A.: Deep Learning, MIT Press, 2016. www

Hodnocení

Práce v semestru 50%, písemná část zkoušky 40%, ústní 10%. Pro známku “A” je podmínkou získat z písemné části zkoušky získat alespoň “B”.

Zkouška

Ukázkové příklady pro písemnou část (písemky z předchozích let) naleznete na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/recognition/Exam-questions/ v souborech test_*

Otázky pro ústní i písemnou část jsou voleny z tohoto seznamu otázek či jeho anglické verze.

courses/a4b33rpz/lectures.txt · Last modified: 2018/02/06 22:03 by sochmjan