Warning
This page is located in archive.

Cvičení

Cvičící: RNDr. Aleš Němeček Probíhá v počítačové laboratoři T2:C4-459 katedry fyziky a matematiky, vybavené tenkými klienty DELL pro vzdálený přístup na výkonný počítač kepler.feld.cvut.cz, který můžete použít i jako aplikační server (pro zabezpečený přístup z Windows použijte např. aplikaci http://www.straightrunning.com/xmingnotes/). Po dobu výuky získáte přístup pomocí nově vygenerovaného a dočasného konta (username stejné jako fakultní, heslo buď ČVUT usermap nebo volitelné lokální).

Termíny cvičení jsou vypisovány v komponentě studium (KOS), kde se na ně můžete během zápisu do rozvrhu přihlásit.

Pro všechna probíraná témata jsou připraveny programové moduly, pomocí nichž získáte praktické zkušenosti s probíranými metodami při experimentálním ověřování poznatků z přednášek a práci na zápočtových úlohách. Předběžná znalost systému Maple se nepředpokládá, potřebné minimum si osvojíte v prvních cvičeních. Samostatnou práci můžete provádět i na svém počítači doma, kde si zcela legálně můžete instalovat Maple. Na úvodních cvičeních do jednotlivých témat proběhne povinné seznámení s programovými moduly.

Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s probíranými metodami při experimentálním ověřování teorie a poznatků z přednášek, které zhodnotíte při práci na zápočtových úlohách a zkoušce (a třeba i někdy později).

Osnova cvičení

Barevně je označeno téma, které bude probíráno na příštím cvičení (nezávisle na výukovém týdnu).

 1. Instruktáž o práci v laboratoři a o systému Maple - nutná pro samostatnou práci v učebně.
 2. Studium výukových dokumentů - seznámení s Maple (uvod18.mw a maple18.mw).
 3. Interpolace polynomy, chyba interpolace a její odhad.
 4. Samostatná práce na zápočtových úlohách.
 5. Metoda nejmenších čtverců.
 6. Samostatná práce na zápočtových úlohách.
 7. Řešení nelineárních rovnic, separace kořenů.
 8. Samostatná práce na zápočtových úlohách.
 9. Řešení soustav lineárních rovnic.
 10. Samostatná práce na zápočtových úlohách.
 11. Numerická integrace (předvedení worksheetu).
 12. Použitelnost numerické derivace a integrace, úpravy zadání pro numerickou integraci.
 13. Samostatná práce na zápočtových úlohách.
 14. Řešení diferenciálních rovnic (předvedení worksheetu).
 15. Intenzivní odevzdávání zápočtových úloh. Zápočet.
courses/a4b01num/cviceni/start.txt · Last modified: 2016/08/11 16:50 by cajthvac