Table of Contents

eHealth a telemedicína

Výsledky testu jsou k nalezení v UPLOAD systému. Řešení testu je zde. Opakování testu pro ty, kteří neuspěli je možné na příštím cvičení.

Přednášky

Materiály a průsvitky z přednášek

Cvičení

Cvičící

Plán cvičení

č.t. datum náplň prerekvizity1) Maximální počet bodů
1 20. 2. Úvodní cvičení
2 27. 2. Analýza eHealth strategie MZ ČR 3
3 6. 3. Analýza klinických dat z NISu Základy statistiky 5
4 13. 3. DH, RSA, SQLi
5 20. 3. Hesla a SQLi 3
6 27. 3. Zpracování biologických signálů Programování (Matlab/Python) 5
7 3. 4. Predikce glykémie Programování, základní znalost predikce 5
8 15. 5. KlasifikaceProgramování, základní znalost klasifikace 3

Odevzdávání a hodnocení úloh

Výsledné hodnocení práce v semestru:

Jméno ÚlohyTestHodnocení
Čumrdová9.45 5 F*
Dudař 4.7 5 F*
Dušek 15.7 4 C
Jirsa 12.356 D
Mařík 17.456 B
Štítová 15 4 C
Zoul 6.75 5 F*

*Výsledná známka z předmětu vznikne jako průměr známky ze semestru a známky ze zkouškového testu. Studenti, kteří ze semestru mají F musí ze zkouškového testu získat známku lepší než E, jinak neprojdou.

Podmínky zápočtu

Odkazy

1)
Jinými slovy: Předpokládáme, že umíte. Pokud neumíte, nastudujte. Pokud nevíte, zeptejte se.