a6m33li – Lékařská informatika

Pokud se opravdu chcete stát biomedicinským inženýrem, je k dispozici kurz edX (by IEEE, zdarma, online, self-paced): So You Want to Become a Biomedical Engineer.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost (dovednost) programování v rozsahu předmětu B6B36PJV/A7B36PJV nebo ekvivalentní.

Pokud student neprokáže tyto znalosti (vstupní test v prvním týdnu nebo potvrzení o absolvování předmětu 36PJV), nemá nárok na získání zápočtu.

Pokud si zápis předmětu A6M33LI nezruší, tento mu propadne.

Potrvzení nemusí být oficiální, pošlete e-mailem odkaz na syllabus předmětu (cvičení), kterým chcete tuto podmínku prokázat a na cvičení ukážete (v KOSu) výsledek zkoušky/zápočtu. Případně doneste index nebo přílohu k Bc. diplomu.

Cvičicí

Rozvrh

Přehled skupin a data

Přehled cvičení

Uvedený rozvrh se v průběhu semestru bude aktualizovat. S velkou pravděpodobností dojde i k úpravě témat.

Pokud nevíte, jak se na cvičení připravit, zkuste trénink.

č.t. datum náplň Bodování1) Prerekvizity2)
1 3. 10. Úvod, úvodní test, zadání 1. úlohy – Zpracování dat (jednoduchá simulace klinické studie) Porozumění textu, zadání. Základy statistického zprac. dat.
2 10. 10. VCS (git), zadani zde; konzultace k 1. úloze VCS: 1 b Orientace v příkazové řádce svého OS. Nainstalovaný klient git
3 17. 10. DICOM (header), zadani zde DEADLINE 1. úloha (KS) KS: 4 b, DICOM: 2 b Čtení binárního souboru, převod bytes na datové typy (signed/unsigned, int, long, double, float, …). Nainstalujte si take Python3 a spustte si nejaky Hello World program.
4 24. 10. DICOM (vizualizace), zadání DICOM: Vizualizace 2 b Vykreslení pixelu v canvasu (navazuje na predchozi cviceni).
5 31. 10. DICOM/PACS, zadání DICOM Networking 2 b Komunikace TCP/IP, HTTP, binární protokol
6 7. 11. DASTA/XML/MKN10, Zadani 2 b XML, práce s text. soubory
7 14. 11. SQL/NoSQL, Zadani 3 b SQL, databáze
8 21. 11. HL7 3 b Parsing textového souboru
9 28. 11. HL7 3 b HL7, NoSQL DB
10 5. 12. NoSQL Feature review, install guide
11 12. 12. NoSQL Advanced features install
19. 12. Páteční rozvrh
26. 12. Zimní prázdniny
13 2. 01. NoSQL Data, failover, gather-scatter, …
14 9. 01. NoSQL Prezentace, Zápočet

Materiály k přednáškám

Odevzdání úloh

  • Úlohy budou odevzdány přes UploadSystem.
  • Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!
  • Při pozdním odevzdání je každý den srážka 1 bod.

Podmínky cvičení a udělení zápočtu

  • Maximálně 1 absence na cvičení (nepočítají se konzultační hodiny).
  • V rámci cvičení Vám budou zadávány samostané úlohy.
  • Ze cvičení můžete získat maximálně 34 bodů.
  • Pro splnění podmínek zápočtu je nutné odevzdat všechny úlohy a získat minimálně 17 bodů.
1) Může se v průběhu semestru mírně upravit
2) Aneb, co očekáváme, že umíte… Pokud ne, doučte se, dotrénujte. Bez toho budete na cvičení ztraceni.
 
Groups:
courses/a6m33li/start.txt · Last modified: 2017/06/28 10:51 by bursam