Warning
This page is located in archive.

INFO :

Ke zkoušce je nutné mít alespoň 40 bodů z průběhu semestru a zápočet (odsouhlasenou dokumentaci a výslednou prezentaci týmového projektu). Nejlepší tým vybraný porotou při závěrečné prezentaci získá automaticky známku A. Zkouška bude probíhat z témat probíraných na přednáškách a cvičeních.

  • Zkouška proběhne na základě zaškrtávacího písemného testu obsahujícího 20 otázek (správná odpověd +1B, špatná odpověď -0.5B, žádná odpověď 0B).
  • Minimální počet bodů z písemného testu pro úspěšné složení zkoušky je 5.
  • Studenti budou zváni jednotlivě k zapsání známky - pořadí bude vyvěšeno na dveřích chodby ve 4. patře.
  • Před zápisem známky učitel může položit ještě doplňující zkouškovou otázku umožňující bodové hodnoceni zlepšit. Ne však o více než 5 bodů.
  • Maximální počet bodů dosažitelných při zkoušce je 20 (součet výsledků testu a případného doplňujícího dotazu).
  • Na základě součtu bodů ze zkoušky a bodů dosažených během semestru bude udělena známka.

Poznámka: Studenti s nejlepší semestrální prací (1.místo) se zapíšou na první termín a známka jim bude udělena do KOSu automaticky bez nutnosti absolvovat zkoušku.

ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY:

1. termín 1.2.2015 9:00 - KN:E-301

2. termín 10.2.2015 11:00 - KN:E-301

ZKOUŠENÉ OKRUHY:

1. Typy her, taxonomie herních principů 2. Design dokument, plánování projektů, týmová práce 3. Matematika pro počítačovou animaci a počítačové hry 4. Maticový počet, základní maticové a vektorové operace 5. Kvaterniony a interpolace 6. Reprezentace 3D modelu a jeho transformace 7. Animace kostry, skládání animací inverzní kinematika 8. Statická a dynamická detekce kolizí 9. Umělá inteligence ve hrách (rozhodování, plánování, řízení) 10. Programování GPU, využití shaderů, odložené stínování 11. Vývoj her pro mobilní platformy, specifika, používané modely distribuce her

courses/a7b39pha/zkouska/start.txt · Last modified: 2016/09/30 14:25 by cajthvac