Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

CVIČENÍ

 • Během semestru 4 testy (4., 6., 8. a 13. týden výuky):
 • Doba trvání testu: 15 minut (1. až 3. test), 60 minut (4. test).
 • Maximální počet bodů: 10 bodů (1. až 3. test), 30 bodů (4. test),
 • Ze semestru lze získat maximum 60 bodů.
 • Na zápočet minimum 30 bodů!

ZKOUŠKA

 • Zkouškový test + krátká ústní část (maximálně 40 bodů).

KLASIFIKACE

 • 90 – 100 bodů A (výborně)
 • 80 – 89 bodů B (velmi dobře)
 • 70 – 79 bodů C (dobře)
 • 60 – 69 bodů D (uspokojivě)
 • 50 – 59 bodů E (dostatečně)
 • < 50 bodů F (nedostatečně)

Klasifikace je možná na základě hodnocení ze cvičení při dosažení ≥ 30 bodů!!!

 • 55 – 60 bodů A (výborně) + absolvování ústní zkoušky
 • 49 – 54 bodů B (velmi dobře) + absolvování krátké ústní zkoušky
 • 43 – 48 bodů C (dobře) + absolvování krátké ústní zkoušky
 • 37 – 42 bodů D (uspokojivě)
 • 30 – 36 bodů E (dostatečně)

Celkové hodnocení

courses/a7b38uos/classification/start.txt · Last modified: 2012/04/19 16:49 (external edit)