Warning
This page is located in archive.

Cvičení z předmětu A7B33TIN, LS 2012/2013

Novinky:
Shrnutí:

Cvičení je každý pátek od 11:00 v E-126, viz. rozvrh. Na většině cvičení se probírá látka probraná na přednášce formou příkladů řešených u tabule. Během 5-6 cvičení bude zadána semestrální práce. Semestrální práce se odevzdávají nahráním do upload systému, nejlepší řešení jsou prezentovány na 13-14 cvičení.

Bodové hodnocení:

Za cvičení lze získat maximálně 40 bodů:

  • 25 bodů za semestrální práci a
  • 15 bodů za mini-testy (3 nejlepší výsledky ze 4 mini-testů, každý mini-test za max. 5 bodů).

Výsledky z testů a semestrálních úloh jsou uvedeny v upload systému.

Zápočet:

Nutnou podmínkou zápočtu je

  • účast na alespoň 13 cvičeních (ze 14 plánovaných)
  • odevzdání a obhájení semestrální úlohy,
  • získání alespoň 10 bodů z mini-testů.
Plán cvičení
Týden Datum Obsah cvičení
1 15.02. Úvod, základní matematický aparát, složitost algoritmů.
2 22.02. Neorientované grafy
3 01.03. Orientované grafy, DFS stromy a silná souvislost.
4 08.03. Dijkstra, kostry + 1.TEST !!!
5 15.03. Toky v sítích
6 22.03. Konečné automaty a jazyky + zadání semestrální úlohy + 2.TEST !!!
7 29.03 Děkanský den.
8 05.04. Redukce stavů konečného automatu, nedeterminismus
9 12.04. Gramatiky, bezkontextové jazyky + 3.TEST !!!
10 19.04. Zásobníkové automaty
11 26.04. Turingův stroj, dynamické programování
12 03.05. Dynamické programování + RAM + 4.TEST !!!
13 10.05. Samostatná práce na semestrální úloze
14 17.05. Výsledky turnaje v reverzi + prezentace vítěze + ZÁPOČET

courses/a7b33tin/lab.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)