Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Podmínky pro přistoupení ke zkouškové písemce:

  1. Účast na všech cvičeních povinná (v případě neúčasti na závěrečných cvičeních prezentace semestrálních prací se strhávají body za semestrální práci).
  2. Odevzdání dvou úloh zadaných na cvičení - v řádném termínu.
  3. Odevzdání a prezentace semestrální práce - v řádném termínu
  4. Získání alespoň 3 b. z každé úlohy a 5 b. ze semestrální práce.
  5. Získání alespoň 10 b. v průběhu semestru z odevzdání úloh a semestrální práce.
courses/a6m33ozl/podminky_zapoctu.txt · Last modified: 2018/02/15 13:10 by mackudav