Warning
This page is located in archive.

a) zápočet:

   i.    prezence na min. 9 cvičeních         
   (z 13, tedy cca 70%, protože na jeden dubnový pátek připadá děkanský den)
   ii.    vypracování prezenčních testů - každý alespoň na E (min. 50 bodů)
   iii.    vypracování domácího cvičení ("miniprojektu")

b) zkouška: písemný test, k bodovému hodnocení testu se připočte 25% bodového hodnocení průběžných testů.

rychlý test typu “a), b), c)” na cca 20 minut, z učiva dosud probraného, bude na začátku výuky 18.3.

courses/a6m33bez/podminky_zapoctu_a_zkousky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)