Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a4m33au:semestralni_prace [2014/04/01 21:14]
jakubja5 [Varianta pomocí časových automatů]
courses:a4m33au:semestralni_prace [2014/04/01 21:14]
jakubja5 [Technické poznámky]
Line 69: Line 69:
   - Výstup programu budou //​okomentované//​ soubory ve formátu TPTP, spolu s výsledkem zpracování zvoleným dokazovačem (resp. hledačem modelů).   - Výstup programu budou //​okomentované//​ soubory ve formátu TPTP, spolu s výsledkem zpracování zvoleným dokazovačem (resp. hledačem modelů).
   - Používejte maximálně TPTP direktivu [[http://​www.cs.miami.edu/​~tptp/​TPTP/​SyntaxBNF.html#​include|include]],​ aby byly TPTP výstupy čitelné a neobsahovaly duplicity.   - Používejte maximálně TPTP direktivu [[http://​www.cs.miami.edu/​~tptp/​TPTP/​SyntaxBNF.html#​include|include]],​ aby byly TPTP výstupy čitelné a neobsahovaly duplicity.
-  - Řešení musí být spustitelné v počítačové laboratoři bez instalace dodatečného SW.+  - Řešení musí být spustitelné v počítačové laboratoři bez instalace dodatečného SW (až na dokazovač či hledač modelů).
  
 ===== Varianta pomocí časových automatů ===== ===== Varianta pomocí časových automatů =====
courses/a4m33au/semestralni_prace.txt · Last modified: 2014/04/01 21:15 by jakubja5