Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4m33au:priprava_na_zkousku [2011/08/20 19:38]
pudlapet
courses:a4m33au:priprava_na_zkousku [2013/10/04 13:02]
Line 1: Line 1:
-====== Příprava na zkoušku ====== 
-Náměty na cvičení, která vám pomohou připravit se ke zkoušce. 
- 
-===== Úlohy z přednášky a cvičení ===== 
-Projděte si úlohy z výrokové i predikátové logiky, které byly řešeny na cvičení nebo ukazovány na [[start#​Materiály z přednášek|přednášce]],​ včetně těch nejjednodušších. 
-  - Je-li úloha slovní, nejprve ji formalizujte v logice 1. řádu či ve výrokové logice. 
-  - Jedná-li se o otevřenou úlohu (např. logické hádanky - kdo je poctivec apod.), formulujte hypotézu jako formuli. 
-  - Snažíte-li se dokázat splnitelnost formulí (neplatnost domněnky), hledejte model. 
-  - Snažíte-li se dokázat nesplnitelnost formulí (platnost domněnky): 
-    - převeďte formule a znegovanou hypotézu na klauzule, 
-    - pomocí rezolučního kalkulu hledejte spor; 
-    - při provádění důkazu používejte zpětnou a dopřednou subsumpci - jednak procvičíte pojem subsumpce a jednak tím velmi často zjednodušíte důkaz. 
-  - Jedná-li se o úlohu s hypotézou, v rámci procvičení hypotézu odstraňte a ponechte pouze axiomy; tato množina formulí bude splnitelná;​ najděte její model. 
- 
-==== V případě problémů ==== 
-Může pomoci využít pro problematickou část úlohy odpovídající nástroj (viz. níže). Jeho výstup pak porovnat s vlastními pokusy a s teorií. Zkusit pak znovu danou část úlohy provést samostatně. 
- 
-Při problémech:​ 
-=== s klauzifikací === 
-Zapište formule v TPTP a spusťte na soubor <code sh>​eprover --cnf soubor</​code>​ který provede klauzifikaci. 
-=== s dokazováním rezolučním kalkulem === 
-Následující shell skript převede formule z TPTP na standardním vstupu do jazyka knihovny LADR, nastaví parametry tak, aby dokazovač prováděl neoptimalizovanou binární rezoluci (takže jsou vidět jednotlivé kroky) a spustí Prover9: 
-<code sh> 
-#!/bin/bash 
-(    
-    cat <<EOF 
-set(raw). 
-set(binary_resolution). 
-set(print_kept). 
-set(print_gen). 
-EOF  
-    tptp_to_ladr 
-) | prover9 
-</​code>​ 
-  
-=== s hledáním modelů === 
-Najděte model pomocí hledače modelů Paradox nebo Mace4, a poté ručně ověřte, že se skutečně jedná o model, tedy že všechny formule jsou ve výsledné interpretaci splněny. 
- 
-===== Příklady z předešlých písemek ===== 
-Jako bonus příklady z minulých písemek: 
-  * {{:​courses:​a4m33au:​pisemka_1.pdf|}} 
-  * {{:​courses:​a4m33au:​pisemka_2.pdf|}} 
  
courses/a4m33au/priprava_na_zkousku.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)