Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a4m33au:priprava_na_zkousku [2011/06/24 20:10]
pudlapet
courses:a4m33au:priprava_na_zkousku [2012/02/26 13:11]
pudlapet
Line 1: Line 1:
-====== Příprava na zkoušku ======+====== Příprava na zkoušku ​2011 ======
 Náměty na cvičení, která vám pomohou připravit se ke zkoušce. Náměty na cvičení, která vám pomohou připravit se ke zkoušce.
  
Line 36: Line 36:
 === s hledáním modelů === === s hledáním modelů ===
 Najděte model pomocí hledače modelů Paradox nebo Mace4, a poté ručně ověřte, že se skutečně jedná o model, tedy že všechny formule jsou ve výsledné interpretaci splněny. Najděte model pomocí hledače modelů Paradox nebo Mace4, a poté ručně ověřte, že se skutečně jedná o model, tedy že všechny formule jsou ve výsledné interpretaci splněny.
 +
 +===== Příklady z předešlých písemek =====
 +Jako bonus příklady z minulých písemek:
 +  * {{:​courses:​a4m33au:​pisemka_1.pdf|}}
 +  * {{:​courses:​a4m33au:​pisemka_2.pdf|}}
  
courses/a4m33au/priprava_na_zkousku.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)