Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4m33au:osnova [2011/02/09 09:45]
vyskoji1
courses:a4m33au:osnova [2013/10/04 13:02]
Line 1: Line 1:
-Anotace: 
-Hledání důkazů už není jen součástí matematiky, ale používá se stále častěji i v situacích, kdy je třeba se přesvědčit,​ že navržený postup nebo řešení splňuje výchozí požadavky setkáváme se s ním nejen v deduktivních databázích,​ ale i při verifikaci SW nebo HW komponent. Proto je nutné proces tvorby důkazu z daných předpokladů automatizovat. Předmět seznamuje studenty se současnými dokazovacími systémy pro logiku 1.řádu a jejich aplikacemi. Jsou vysvětleny teoretické principy použité při konstrukci systémů automatického dokazování (model checking, rezoluce, tableaux) a jejich praktická i teoretická omezení. Při samostatném řešení konkrétních problémů z oblasti počítačových aplikací student získá zkušenosti,​ jak vybrat vhodný nástroj pro řešení pro konkrétního problému, jak rozpoznat chybu v zadání či jak zesílit nalezené výsledky. ​ 
- 
- 
-Osnovy přednášek:​ 
-  - Historie automatického uvažování v kontextu umělé inteligence,​ přehled historických a současných aplikaci automatického uvažování. ​ 
-  - Formulace, reprezentace a řešení úloh v booleovských doménách. Korektnost a úplnost logického odvozování. 
-  -  Automatické dokazovaní v obecných doménách, formulace a reprezentace problému v predikátové logice. 
-  - Organizace práce rezolučních dokazovačů:​ převod do klauzulí, ANL smyčka. 
-  - Praktické a teoretické limity existujících metod a systémů. ​   
-  - 3.   ​Metoda DPLL, její existující implementace a praktické použití. ​ 
-  - 4.   Model checking jako nástroj pro verifikaci, aplikace pro konečné automaty.  ​ 
-  - 5.   Model checking - existující systémy a jejich praktické použití. ​ 
-  - 7.   ​Přehled existujících metod, rezoluční metody. ​ 
-  - 9.   ​Další dokazovací metody: "​tableaux",​ rovnostní dokazování,​ převod na DPLL.  
-  - 10.   ​Metody a systémy pro hledání modelu v obecných doménách.  ​ 
-  - 12.   ​Přehled současných dokazovacích systémů, jejich výkonnost a praktické použití. ​ 
-  - 13.   ​Algoritmická složitost dokazovacích algoritmů a volba použitého jazyka reprezentace. ​ 
-  - 14.   ​Rezerva ​ 
- 
-Osnovy cvičení: 
-  - Příklady jednoduchých slovních úloh pro automatické uvažování. ​ 
-  - 1.   ​Příklady typických problémů pro automatické uvažování z různých oblastí. ​ 
-  - 3.   ​Převod problému do formalizmu nástrojů pro automatické uvažování.  ​ 
-  - 4.   ​Práce s nástroji pro automatické uvažování. ​ 
-  - 5.   ​Formalizace dalších slovních problémů a jejich řešení pomocí existujících systémů I.  
-  - 6.   ​Formalizace dalších slovních problémů a jejich řešení pomocí existujících systémů II.  
-  - 7.   Volba vhodných nástrojů pro řešení pro konkrétního problému.  ​ 
-  - 8.   ​Řešení projektu cílem je na vlastní jednoduché implementaci ověřit, jaký vliv na chování programu automatického dokazování může mít volba použité metody (např. strategie odvozování nebo omezení použitého jazyka).  ​ 
-  - 9.   ​Převody vstupu a výstupu pro různé systémy, interpretace výsledků.  ​ 
-  - 10.   ​Metody hledání chyb v zadáních. ​ 
-  - 11.   ​Řešení projektu druhá část. ​ 
-  - 12.   ​Zjednodušování a zesilování nalezených výsledků. ​ 
-  - 13.   ​Řešení projektu třetí část. ​ 
-  - 14.   ​Udělování zápočtů, rezerva. ​ 
- 
-Literatura: 
-  * Bundy, A.: The Computational Modelling of Mathematical Reasoning, Academic Press 1983 (Bundy). http://​www.inf.ed.ac.uk/​teaching/​courses/​ar/​book/​book-postcript/ ​ 
-  * Clarke, E.M. Jr., Grumberg, O. and Peled, D. A.: Model Checking, The MIT Press, 1999, Fourth Printing 2002. http://​mitpress.mit.edu/​catalog/​item/​default.asp?​ttype=2&​tid=3730 ​ 
-  * McCune, W.: Otter 3.3 Reference Manual (http://​www-nix.mcs.anl.gov/​AR/​otter/​otter33.pdf) ​ 
-  * Newborn, M.: Automated Theorem Proving: Theory and Practice Robinson, ​ 
-  * J.A., Voronkov, A. (Eds.): Handbook of Automated Reasoning (in 2 volumes). Elsevier and MIT Press 2001  
-  * Weidenbach, Ch.: SPASS: Combining Superposition,​ Sorts and Splitting (1999) ​ 
-  * Wos, L. and Pieper, G.W.: A Fascinating Country in the World of Computing: Your Guide to Automated Reasoning ​ 
-Požadavky: 
-Rozpoznávání a strojové učení, Pokročilé metody reprezentace znalosti ​ 
- 
- 
  
courses/a4m33au/osnova.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)