Table of Contents

a4b33flp -- Funkcionální a logické programování

( domů | přednášky | cvičení | úlohy )

Anotace

Předmět dodá základní znalosti v oblasti programování aplikací umělé intelegence a poskytne úvod do alternativních programovacích jazyků. Symbolické a funkcionální programování bude vyučováno v programovacím jazyce Scheme (varianta Lispu) a Haskell. Logické programování bude vyučováno v programovacím jazyce Prolog, doplněné o krátký úvod do logického programováni s omezujícími podmínkami.

Podmínky zápočtu

Organizace cvičení, které je hodnoceno zvlášť z každé z obou přednášených částí. Pro každou část platí tatáž pravidla:

Body (normální) získané během semestru se převádí ke zkoušce.

Zkouška

Podmínky zkoušky:

Bodový zisk 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-0
Známka A B C D E F

Odkazy

Literatura

Učitelé

Funkcionální programování
Přednášející Cvičící
Jiří Vyskočil jjakubuv.jpg
Jiří Vyskočil Jan Jakubův
Logické programování
Přednášející Cvičící
Filip Železný Radomír Černoch Gustav Šourek
Filip Železný Radomír Černoch Gustav Šourek