Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly a semestrální práce

Pár obecných informací:

  • Zadání domácích úkolů naleznete níže.
  • Odevzdání řešení úkolů je termínováno, pro odevzdávání používejte system BRUTE: https://cw.felk.cvut.cz/brute/teacher/index.php
  • Pro odevzdání semestrálních prací pouzijte GitLab.
  • Je potřeba odevzdat všechny 4 domácí úlohy.
  • 1. domácí úloha se neboduje, ostatní 3 jsou ohodnoceny každá 5 body pokud ji odevzdáte včas

Zádání domácích úkolů: první, druhý , třetí, čtvrtý

Konvence

Pokud není řešeno jinak nebo to nevyplývá z kontextu tak,

  • metodami se rozumí instanční metody,
  • můžete definovat svoje pomocné atributy a metody a
  • všechny vámi implementované neabstraktní třídy by měly mít konstruktor bez parametrů.
courses/b6b36omo/hw/start.txt · Last modified: 2019/10/16 01:12 by balikm1