Table of Contents

Pokročilé metody reprezentace znalostí (A4M33RZN)

Kurz navazuje na bakalářský předmět A4B33ZUI a prohlubuje chápání reprezentace znalostí nad rámec formalismu výrokové a predikátové logiky. Studenti se seznámí s ontologiemi a deskripční logikou, základními stavebními kameny sémantického webu. Dále bude pozornost věnována rozšíření logického systému o pravděpodobnostní atributy typu možnosti a nutnosti. Pravděpodobnostní grafické modely spojují klasickou pravděpodobnost s teorií grafů. Umožňují zjednodušenou reprezentaci sdružené pravděpodobnosti a efektivní usuzování. Fuzzy množiny umožňují vyjádřit vágní informaci.

Aktuálnost stránky

Česká varianta těchto stránek včetně přednášek a materiálů ke cvičením byla aktualizována do roku 2011. Aktuální verze pouze v angličtině na AE4M33RZN.

Základní informace

Odkazy

Tuto stránku udržuje Jiří Kléma.