Table of Contents

A4B33DS -- Databázové systémy

Anotace předmětu

Harmonogram přednášek

Přednášky jsou společné s předměty DBS.

Harmonogram cvičení

Cvičení probíhají ve středu. V přehledu cvičení níže, jsou uvedena data konání cvičeních.

  1. Schválení tématu, návrh datového modelu ( Seznamka, Senzorová síť) (8.3.)
  2. SQL I. (15.3.)
  3. CP1: konzultace odevzdaného modelu, SQL, CRUD (29.3.)
  4. Pokrocile databazove techniky Pohledy, uložené procedury, triggery, Indexy, Transakce (5.4.)
  5. implementace semestrální práce (26.4.)
  6. implementace semestrální práce (3.5.)
  7. odevzdání aplikace, implementace semestrální práce (10.5.)
  8. CP2: odevzdání aplikace, zápočet (24.5.)

Cvičící:

Podmínky zápočtu

Zkouška