Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Podmínky a pravidla:

  • Účast na cvičeních je povinná. Tolerovány budou nejvýše 3 neomluvené absence. V případě absence (omluvené či neomluvené) je nutné dokončit úlohu ze cvičení
  • Studenti mohou pracovat na svých laptopech nebo pracovních stanicích
  • Studenti mohou používat vývojové nástroje na které jsou zvyklí
  • Primární a jediný systém pro správu zdrojových kódů je git
  • Úlohy realizované na cvičení je třeba dokončit a pushnout do gitu (na cvičení nebo v rozumné době po cvičení)
  • Nad kódem v gitu bude probíhat namátkové code review - není bodované, jeho cílem je upozornit studenty na různé programátorské nešvary a ověřit plnění úkolů
  • Na cvičení se budou bodovat 3 domácí úkoly (kromě prvního) a semestrální práce
  • K cvičení je možné kdykoliv v průběhu semestru požádat emailem o konzultaci

Pozn.: Pro studenty kombinovaného studia jsou podmínky mírně odlišné

Učitelé

E-mail
David Kadleček david.kadlecek@cz.ibm.com
David Kukačka kukacdav@gmail.com
Jan Zídek zidekja2@fel.cvut.cz
Jirka Šebek sebekji1@fel.cvut.cz

Harmonogram cvičení

courses/b6b36omo/labs/start.txt · Last modified: 2021/01/05 09:10 by kukacdav