Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly

Na vybraných cvičeních budou zadány domácí úkoly. Na vypracování máte vždy jeden týden do začátku následujícího cvičení, viž. časy nastavené v Odevzdávacím systému.

Jazyk JAVA

  1. Testování v JUnit

Jazyk C

  1. Celulární Automaty1
  2. Permutace
  3. Celulární Automaty 2
  4. Četnosti

Hodnocení

Za každý domácí úkol je možné získat až 5 bodů. Penalizace za každý započatý týden pozdního odevzdání je 2 body a výsledná hodnota nemůže být menší než nula.

Každou úlohu je potřeba úspěšně odevzdat, i když bude hodnocena 0 body kvůli penalizaci za pozdní odevzdání.

Konečným termínem na úspěšné odevzdání všech úloh je neděle 29.05. ve 23:59 (konec semestru).
Neodevzdáním v tomto termínu student přijde o šanci na zápočet.
courses/a0b36pr2/hw/start.txt · Last modified: 2016/02/15 17:02 by vanapet1