Table of Contents

Základy umělé inteligence (A4B33ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Vyučující

Přednášející: Michal Pěchouček, Jiří Kléma, Branislav Bošanský, Olga Štěpánková

Cvičící: Branislav Bošanský, Karel Horák, Ondřej Vaněk,

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

Podmínky udělení zápočtu

Zkouška

Formát zkoušky:

Podmínky složení zkoušky:

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, i pro studenty FJFI):

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)