Table of Contents

a4b33si -- Softwarové inženýrství

Anotace

Cílem predmetu je poskytnout studentum základní orientaci v procesu vývoje software, tak aby mohli efektivne pusobit jako clenové vývojových týmu. Studenti se seznámí se základními technikami designu a návrhu software, softwarovými nástroji pro podporu vývoje a se vybranými postupy rízení projektu a rizika.

Obecné informace

Přednášející: Michal Píše, Antonín Komenda, Radek Mařík

Cvičící: Michal Čáp, Petr Kalina

Požadavky

Hodnocení

Maximální počet bodů, které lze v předmětu získat, je 100.

50 bodů je možné získat ve cvičeních a dalších 50 bodů je možné získat za zkoušku.

Podmínkou pro obdržení zápočtu je získání alespoň 50% z maximálního počtu bodů, tj. 25 bodů. Podmínkou pro splnění zkoušky je získání alespoň 50% z maximálního počtu bodů, tj. 25 bodů. Podmínkou pro splnění předmětu je získání zápočtu a splnění zkoušky.

Cvičení Zkouška Předmět
50 50 100 maxima
25 25 50 minima pro splnění předmětu
Body Známka ECTS Hodnocení
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně

Přednášky

 1. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 2. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 3. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 4. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 5. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 6. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 7. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 8. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 9. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 10. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 11. Testování software (Přednáškové materiály)
 12. Testování software (Přednáškové materiály)
 13. Testování software (Přednáškové materiály)

Cvičení

Bližší informace o cvičení najdete zde

Zkouška

Linky

Rozvrh

Oficiální sylaby

Fórum

Odevzdávání studentských prací

Literatura