Table of Contents

Ve školním roce 2015/16 probíhají přednášky společně s anglickou verzí! Cvičení budou pro obě jazykové varianty oddělená, nicméně podklady budou také v angličtině. Aktuální informace tak hledejte na stránkách AE3M33UI.

A3M33UI: Umělá inteligence

Předmět je zaměřen na poskytnutí teoreticky hlubších poznatků z oblasti umělé inteligence v rozsahu potřebném pro obor Robotika. Sestává z několika partií: vybraných otázek rozpoznávání a strojového učení, základů teorie multiagentních systémů a umělého života. Důraz je kladen na propojení teoretických základů s ukázkami aplikací.

Podmínky zápočtu

Zkouška

Za předmět je možno získat max. 100 bodů. 40 bodů za cvičení a 60 za zkouškovou písemku. Ze zkouškové písemky je nutné získat alespoň 50%, tj. 30 bodů.

Literatura

  1. Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol: Umělá inteligence 1-5, Academia, Praha, 1993-2007
  2. [AIMA] Russel S. a Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  3. [AIMA3] Russel S. a Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd edition), Prentice Hall, 2010
  4. [RLAI] Sutton, S. R. Barto, A. G.: Reinforcement Learning: An Introduction, The MIT Press, 1998, dostupna on-line
  5. Vidal, J. M.: Fundamentals of Multiagent Systems with NetLogo Examples, 2009, dostupna on-line