Table of Contents

A3M33BP3 / A6M33BP3 / B3M33BP3 -- Bezpečnost v elektrotechnice 3

Základní informace o předmětu (všechny tři verze)

Vypsané termíny předmětu

Navrhované termíny jsou (zatím dva):

Přednáška s testem bude trvat zhruba dvě až tři časové hodiny. Prosím aby se mi ozvali studenti, kteří se (z nějakého důvodu) nemohou dostavit ani na jeden z uvedených termínů. Píši (snad) dostatečně předem, abychom se dohodli na termínech pro všechny. Ti co se neozvou tedy souhlasí, že se na některý z uvedených termínů dostaví.

V jiné časy nemám zajištěnou dostatečně velkou posluchárnu. Podle počtu ozvaných se může řešit náhradní / další termín pro méně lidí.

(Předmět “Bezpečnost v elektrotechnice - BP3” jako předměty “A3M33BP3” (1 student), “A6M33BP3” (17 studentů) a “B3M33BP3” (59 studentů) se uskuteční formou (pouze) jedné přednášky společné pro všechny tyto tři předměty. Stačí se tedy dostavit pouze na jeden z vypsaných termínů.)

Materiály pro předmět