Table of Contents

A3B33KUI: Kybernetika a umělá inteligence

(letní semestr akademického roku 2016/2017)

Předmět A3B33KUI se od semestru LS2017/2018 vyučuje jako B3B33KUI: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b3b33kui/start

Výuka

Předmět A3B33KUI se od semestru LS2017/2018 vyučuje jako B3B33KUI: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b3b33kui/start

Podmínky absolvování předmětu a způsob hodnocení

Rozvrh A3B33KUI

Rozvrh AD3B33KUI (dálkové studium)

Upload systém CourseWare - nová verze BRUTE

Anketa hodnocení výuky

Kontakty

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Diskuzní fórum:

Online syndikace: