This is an old revision of the document!


Dokuwiki pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího SW systému pro podporu výuky. Dalšími částmi jsou BRUTE - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a diskusní fóra. Případná nutná autentikace je standardní ČVUTid eduid.cz a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací FELSight.

Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. Založení, tvorba stránek a další detaily, viz help pro_ucitele. Učitelé po zalogování na této titulní stránce uvidí informace určené pro učitele či editory stránek a úloh.

Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele.

Solution for possible login problems.


start.1517735366.txt.gz · Last modified: 2018/02/04 10:09 by 127.0.0.1