Help stránka pro učitele

Help

Po zalogování se zpřístupní mnohem rozsáhlejší help týkající se editačních možností dokuwiki a především práce s komponentou Upload pro odevzdávání studentských prací (příprava úloh, hodnocení, automatická kontrola kódů apod.). Pokud se vám podrobnější help nezobrazí, kontaktujte Helpdesk.

Hlavní body

  • kdokoli může číst, kromě vyjmenovaných prostorů
  • každý z předmětů si drží svůj vlastní seznam uživatelů oprávněných editovat a s právem přistupu do internal prostoru

Jak získat prostor k vytváření stránek

  • Vytvořte požadavek v systému Helpdesk

Jak získat prostor v UploadSystemu a Fóru

  • pošlete email správcům systému cw@cmp.felk.cvut.cz se zkratkou předmětu a seznamem uživatelů (resp. jejich FEL/CVUT uživalských jmen) oprávněných stránky editovat.
  • V případě, že již existuje rozvrh se jmény cvičících a přednášejících, importují se jména automaticky. Jako vstup pak skutečně stačí zkratka předmětu s požadovanými komponentami (wiki,upload,fórum)
  • tito uživatelé budou mít také přístup do interního prostoru, který není viditelný ostatním

Komponenta UploadSystem

  • Samostatná aplikace se shodnou autentikací jako tato dokuwiki.
  • Automaticky přiřazuje učitele a studenty k jednotlivým předmětům na základě údajů v KOSu, respektive rozvrhu.
  • Podpora tvorby studentských skupin, termíny, penalizace pozdního odevzdání, souhrnné hodnocení, automatická kontrola plagiátů, možnost aplikace automatické kontroly správnosti úloh a mnohé další funkce.

Komponenta Diskusní fórum

  • Samostatná aplikace, automatické nastavení přístupových práv podobně jako v komponentě UploadSystem.

Hlášení chyb, podněty k zlepšení

Týkají-li se náměty CoursewareWiki, využijte Helpdesk.

Pro ostatní komopnenty, na diskusním fóru je úplně nahoře část CourseWare, pište prosím tam.

 
Groups:
help/pro_ucitele.txt · Last modified: 2015/10/29 14:04 by votavon1