Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/02/04 10:09]
127.0.0.1 external edit
start [2018/02/04 10:14] (current)
votavon1
Line 1: Line 1:
- 
- 
 **Dokuwiki** pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších **Dokuwiki** pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších
 projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího //SW projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího //SW
-systému pro podporu výuky//. Dalšími částmi jsou **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|BRUTE]]** - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​|diskusní fóra]]**. Případná nutná ​autentikace ​je standardní ​ČVUTid  ​[[https://​idp2.civ.cvut.cz/​idp/​Authn/​UserPassword|eduid.cz]] a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/​fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací **[[https://​portal.fel.cvut.cz/​FelSight/​|FELSight]]**.+systému pro podporu výuky//. Dalšími částmi jsou **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​|BRUTE]]** - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a **[[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​|diskusní fóra]]**. Případná nutná ​autentizace ​je standardní [[https://​idp2.civ.cvut.cz/​idp/​Authn/​UserPassword|ČVUTid SSO]] a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/​fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací **[[https://​portal.fel.cvut.cz/​FelSight/​|FELSight]]**.
  
 Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. **Založení**,​ tvorba Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. **Založení**,​ tvorba
Line 10: Line 8:
  
 Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele. Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele.
 +Užitečné informace naleznete i na stránkách [[:​help:​start|nápovědy]]
  
 [[.:​help:​common:​login|Solution]] for possible login problems. [[.:​help:​common:​login|Solution]] for possible login problems.
start.txt · Last modified: 2018/02/04 10:14 by votavon1