Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:webcamera_vivotek [2011/03/17 15:51]
smutny
help:common:webcamera_vivotek [2018/02/03 10:49] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Web kamera Vivotek ==== ==== Web kamera Vivotek ====
-Webová kamera Vivotek slouží k nezávislému dohledu na experiment. Její adresa je +Webová kamera Vivotek slouží k nezávislému dohledu na experiment ​Komár 
 +Momentálně je dostupná jen z [[help:​common:​virtualni_pracoviste|virtuálního pracoviště]] Komár. 
 +Její adresa je 
 [[http://​147.32.84.124/​|http://​147.32.84.124/​]] [[http://​147.32.84.124/​|http://​147.32.84.124/​]]
 uživatelské jméno je  uživatelské jméno je 
 view view
-a heslo je +a heslo je komar.
  
help/common/webcamera_vivotek.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)