Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:robot_pan_tilt_megarobot [2014/02/18 12:05]
krsek [Ovládání jednotky]
help:common:robot_pan_tilt_megarobot [2018/02/03 10:49] (current)
Line 16: Line 16:
 set(ser,'​BaudRate',​57600);​ set(ser,'​BaudRate',​57600);​
 fopen(ser);</​code>​ fopen(ser);</​code>​
-  - Ovládat jednotku lze zapisováním příslušných řídících bytů (viz [[http://​www.megarobot.net/​cj/​manualy/​megarobotics/​AIMotor701_manual.pdf|manuál]]) do souboru ''​ser''​ pomocí příkazu ''​fwrite''​.+  - Ovládat jednotku lze zapisováním příslušných řídících bytů (viz {{:help:​common:​aimotor701_manual_megarobot.pdf|manuál}}) do souboru ''​ser''​ pomocí příkazu ''​fwrite''​.
   - Pro ulehčení práce s ovládáním jednotky je možno použít funkci ''​ptmove'':<​code>​ptmove(ser,​ pan_pos, tilt_pos);</​code>​ kde ''​pan_pos''​ udává absolutní úhel otočení kolem svislé osy, ''​tilt_pos''​ potom absolutní úhel otočení kolem vodorovné osy. Rozsah hodnot pro ''​pan_pos''​ i ''​tilt_pos''​ je 0 až 254, pokrývající cca 80 úhlových stupnů v daném směru. Pro nastavení jednotky do základní polohy, tedy do polohy, kdy optická osa kamery je kolmá na plochu LCD obrazovky, použijte hodnoty ''​pan_pos==127'',​ ''​tilt_pos==127''​.<​code>​function ptmove(ser, pan_pos, tilt_pos, speed)   - Pro ulehčení práce s ovládáním jednotky je možno použít funkci ''​ptmove'':<​code>​ptmove(ser,​ pan_pos, tilt_pos);</​code>​ kde ''​pan_pos''​ udává absolutní úhel otočení kolem svislé osy, ''​tilt_pos''​ potom absolutní úhel otočení kolem vodorovné osy. Rozsah hodnot pro ''​pan_pos''​ i ''​tilt_pos''​ je 0 až 254, pokrývající cca 80 úhlových stupnů v daném směru. Pro nastavení jednotky do základní polohy, tedy do polohy, kdy optická osa kamery je kolmá na plochu LCD obrazovky, použijte hodnoty ''​pan_pos==127'',​ ''​tilt_pos==127''​.<​code>​function ptmove(ser, pan_pos, tilt_pos, speed)
     if nargin<4     if nargin<4
help/common/robot_pan_tilt_megarobot.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)