Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:robot_crs [2018/10/28 10:55]
pisa
help:common:robot_crs [2018/10/28 10:56] (current)
pisa
Line 17: Line 17:
 === Řízení ​ robotu z Matlabu nebo Pythonu === === Řízení ​ robotu z Matlabu nebo Pythonu ===
   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.
-  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stráneky ​[[https://​github.com/​cvut/​pyrocon|Pyrocon]] na CVUT GitHubu (původní umístění GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] na stránkách autorky)+  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránky ​[[https://​github.com/​cvut/​pyrocon|Pyrocon]] na CVUT GitHubu (původní umístění GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] na stránkách autorky)
   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​
   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​
help/common/robot_crs.txt · Last modified: 2018/10/28 10:56 by pisa