Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:robot_bosch [2018/10/09 14:32]
smutny
help:common:robot_bosch [2018/10/28 10:55] (current)
pisa
Line 11: Line 11:
 === Řízení robotu z Matlabu nebo Pythonu ​ === === Řízení robotu z Matlabu nebo Pythonu ​ ===
   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.   * Pro ovládání robotu lze použit Matlab Toolbox, původní verze [[help:​common:​bluebot_toolbox|BlueBot]],​ aktuální verze[[https://​github.com/​cvut/​marocon|Marocon]] na CVUT GitHubu.
-  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]]+  * Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránky [[https://​github.com/​cvut/​pyrocon|Pyrocon]] na CVUT GitHubu (původní umístění ​GitHub [[https://​github.com/​petroolg/​robo-spline|robo-spline/​Pyrocon]] ​na stránkách autorky)
   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​   * Soubory přímo vidíte z v učebně instalovaných počítačů na cestě <​code>​ /​bluebot/​data/​Marocon/​src </​code>​ nebo <​code>​ /​bluebot/​data/​Pyrocon/</​code> ​
   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​   * Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru "​test/​bbdemo.m"​
help/common/robot_bosch.txt · Last modified: 2018/10/28 10:55 by pisa