Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:plagiaty_opisovani [2018/02/03 10:49]
127.0.0.1 external edit
help:common:plagiaty_opisovani [2018/02/15 19:09] (current)
svobodat
Line 1: Line 1:
-====== Pravidla ======+====== Pravidla ​samostatné práce ​======
  
 Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech,​ které používají tento CourseWare a UploadSystem. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího. Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech,​ které používají tento CourseWare a UploadSystem. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího.
help/common/plagiaty_opisovani.txt · Last modified: 2018/02/15 19:09 by svobodat