Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:pri-bootcamp:start [2019/09/11 09:01]
seredlad [Cvičící]
courses:pri-bootcamp:start [2019/09/11 09:04] (current)
seredlad [Rozdělení skupin]
Line 24: Line 24:
 ===== Rozdělení skupin ===== ===== Rozdělení skupin =====
  
-Většina učeben ​bude ve třetím patře budovy E na Karlově náměstí, ​ale může se stát, že některé ​učebny ​budou i na Dejvicích ​z důvodu velkého počtu přihlášených studentů. +Většina učeben ​se nachází ​ve třetím patře budovy E na Karlově náměstí, učebny ​s prefixem T2 jsou na adrese Technická 2 v Dejvicích.
- +
-/* +
- +
-  * KN:E-307 - Kybernetika a robotika +
-  * KN:E-310 - Otevřená informatika +
-  * KN:E-311 - Ostatní obory +
- +
-*/+
  
 [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​glance/​rooms.html|Kde najdete místnosti]] [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​glance/​rooms.html|Kde najdete místnosti]]
courses/pri-bootcamp/start.txt · Last modified: 2019/09/11 09:04 by seredlad