This is an old revision of the document!


Letní Boot Camp

Letní „boot camp“ pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Harmonogram 2019

  • pondělí 16. 9. až čtvrtek 19. 9. 2018.
  • vždy 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 (6 hodin za den)
  • místnosti: KN:E-307, KN:E-310, KN:E-311 (v případě změny budeme informovat emailem)

Příhlášení

Rozdělení skupin

Všechny tři učebny jsou ve třetím patře budovy E na Karlově náměstí a rozdělení bude doplněno v závislosti na počtu přihlášených studentů.

Kde najdete místnosti

Kontaktní osoba

  • Ladislav Serédi (seredlad@fel.cvut.cz)

Cvičící

  • Jiří Kubík (kubikji2@fel.cvut.cz)
  • Ladislav Serédi (seredlad@fel.cvut.cz)

Cena

  • Kurz je pro zapsané studenty zdarma.

Program pro jednotlivé dny

Program se může v průběhu týdne měnit v závislosti na rychlosti jednotlivých skupin.

courses/pri-bootcamp/start.1561377599.txt.gz · Last modified: 2019/06/24 13:59 by vanapet1