Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:pri-bootcamp:embedded_python [2019/07/22 13:23]
seredlad
courses:pri-bootcamp:embedded_python [2019/07/22 14:05] (current)
seredlad [Úvod]
Line 7: Line 7:
 **Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT)** je v informatice označení pro síť fyzických zařízení,​ vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení,​ která jsou vybavena elektronikou,​ softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou,​ která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. **Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT)** je v informatice označení pro síť fyzických zařízení,​ vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení,​ která jsou vybavena elektronikou,​ softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou,​ která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu.
  
-**BBC micro:bit** je mikropočítač,​ který vznikl v britském univerzitním prostředí jako výuková platforma. V roce 2016 byl tento kit rozdán zdarma všem žákům 7. tříd ​ (11-12let) ve Velké Británii. Po doplnění vnějšími obvody může měřit fyzikální veličiny, sbírat data nebo ovládat rozličné akční členy (elektromotorky,​ serva atd.) a je tedy vhodným prvkem pro zapojení do internetu věcí (IoT).+==== BBC micro:bit ==== 
 + 
 +BBC micro:bit je mikropočítač,​ který vznikl v britském univerzitním prostředí jako výuková platforma. V roce 2016 byl tento kit rozdán zdarma všem žákům 7. tříd ​ (11-12let) ve Velké Británii. Po doplnění vnějšími obvody může měřit fyzikální veličiny, sbírat data nebo ovládat rozličné akční členy (elektromotorky,​ serva atd.) a je tedy vhodným prvkem pro zapojení do internetu věcí (IoT).
  
 Micro:bit je založen na obvodu SoC (system on a chip) firmy Nordic nRF51822 s 32‑bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex‑M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth. Obsahuje 256 kB paměti Flash a 16 kB paměti SRAM. Micro:bit je založen na obvodu SoC (system on a chip) firmy Nordic nRF51822 s 32‑bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex‑M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth. Obsahuje 256 kB paměti Flash a 16 kB paměti SRAM.
  
 {{ :​courses:​pri-bootcamp:​microbithardware.png?​690 |}} {{ :​courses:​pri-bootcamp:​microbithardware.png?​690 |}}
 +
 +==== Programování BBC micro:bit ====
 +
 +  - Blocks - Javascript: https://​makecode.microbit.org
 +  - C: https://​www.mbed.com/​en/​platform/​
 +  - Python - on-line editor: https://​python.microbit.org/​v/​1.1,​ dokumentace:​ https://​microbit-micropython.readthedocs.io
 +  - Python - Mu IDE: Code With Mu https://​codewith.mu
 +  - Python - Thonny IDE: https://​thonny.org
 +
 +**MicroPython** je (re)implementace Python pro zabudované zařízení. Implementovaná s limitovanou množinou knihoven. Podporované platformy najdete např. zde: https://​www.bc-robotics.com/​product-tag/​micropython/​
 +
 +Více informace o MicroPython:​ https://​micropython.org.
 +
 +<note warning>​Work In Progress</​note>​
 +
 +==== Úkoly ====
 +
 +----
  
 === Úkol 1 === === Úkol 1 ===
 +
 +<note warning>​Work In Progress</​note>​
 +
courses/pri-bootcamp/embedded_python.txt · Last modified: 2019/07/22 14:05 by seredlad