Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:pri-bootcamp:02 [2019/07/11 10:55]
seredlad [Úkoly na vnořený for-cyklus]
courses:pri-bootcamp:02 [2019/07/11 10:59] (current)
seredlad [Volitelné úkoly]
Line 268: Line 268:
 ===== Volitelné úkoly ===== ===== Volitelné úkoly =====
  
-===Úkol 1===+=== Úkol 1 ===
  
 Napište program, který načte přirozené číslo //n//. Pak tento program vypíše //n//-tý člen Fibonacciho posloupnosti. Napište program, který načte přirozené číslo //n//. Pak tento program vypíše //n//-tý člen Fibonacciho posloupnosti.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 2 - Volitelný úkol 1|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci druhého dne.// +
-*/+
  
-<code python>​ +=== Úkol 2 ===
-# Vojta +
-predpred = 1 +
-pred = 1 +
-souc = 0 +
-cislo = int(input("​Zadej prirozene cislo: "​)) ​  +
-for i in range (cislo-3):​ +
-    souc = predpred + pred +
-    predpred = pred +
-    pred = souc +
-print(souc) +
-</​code>​ +
- +
- +
- +
-===Úkol 2===+
  
 Napište program, který načte dvě přirozená čísla a najde a vytiskne jejich největšího společného dělitele. Napište program, který načte dvě přirozená čísla a najde a vytiskne jejich největšího společného dělitele.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 2 - Volitelný úkol 2|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci druhého dne.// +
-*/+
  
-<code python>​ +=== Úkol 3 ===
-# Vojta +
-a = int(input("​Zadej prirozene cislo a: "​)) ​    +
-b = int(input("​Zadej prirozene cislo b: "​)) ​    +
- +
-for i in range (1,b): +
-    if (a%i==0) and (b%i==0): +
-        cislo = i +
-print(cislo) +
-</​code>​ +
- +
- +
- +
-===Úkol 3===+
  
 Napište program, který načte dvě celá čísla a vypíše součet všech celých čísel v uzavřeném intervalu mezi nimi. Napište program, který načte dvě celá čísla a vypíše součet všech celých čísel v uzavřeném intervalu mezi nimi.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 2 - Volitelný úkol 3|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci druhého dne.// +
-*/+
  
- +=== Úkol 4 ===
-<code python>​ +
-# Honza +
- +
-prvni_cislo = int(input("​Zadejte prvni cislo: ")) +
-druhe_cislo = int(input("​Zadejte druhe cislo: ")) +
- +
-if prvni_cislo > druhe_cislo:​ +
-        # prohodime hodnoty cisel, aby prvni cislo bylo mensi +
- prvni_cislo,​ druhe_cislo = druhe_cislo,​ prvni_cislo  +
- +
-soucet = 0 +
-for i in range(prvni_cislo,​ druhe_cislo + 1): +
- soucet += i +
- +
-print(soucet) +
-</​code>​ +
- +
- +
-===Úkol 4===+
  
 Napište program který načte dvě přirozená čísla, základ a exponent, a vypočítá hodnotu základ<​sup>​exponent</​sup>​. Nezapomeňte,​ že hodnota 0<​sup>​0</​sup>​ není definovaná. Napište program který načte dvě přirozená čísla, základ a exponent, a vypočítá hodnotu základ<​sup>​exponent</​sup>​. Nezapomeňte,​ že hodnota 0<​sup>​0</​sup>​ není definovaná.
Line 355: Line 302:
    5^3 = 125    5^3 = 125
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 2 - Volitelný úkol 4|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci druhého dne.// +
-*/+
  
- +=== Úkol 5 ===
-<code python>​ +
-# Honza +
- +
-zaklad = int(input("​Zadejte zaklad: ")) +
-exponent = int(input("​Zadejte exponent: ")) +
- +
-if exponent == 0: +
- if zaklad == 0: +
- # nula na nultou +
- print("​Hodnota je nedefinovana."​) +
- else: +
- # cokoliv na nultou je jedna +
- print(str(zaklad) + "^0 = 1")  +
-elif zaklad == 0: +
- # nula na cokoliv (krome nuly) je nula +
- print("​0^"​ + str(exponent) + " = 0") +
-else: +
- vysledek = 1 +
- for i in range(exponent):​ +
- vysledek *= zaklad +
- print(str(zaklad) + "​^"​ + str(exponent) + " = " + str(vysledek)) +
-</​code>​ +
- +
- +
-===Úkol 5===+
  
 Napište program, který vygeneruje 10 náhodných čísel v rozsahu 1 až 100. Program spočítá počet sudých a lichých čísel. Program dále spočítá průměrnou hodnotu všech čísel. Nakonec program nalezne největší a druhé největší číslo. ​ Napište program, který vygeneruje 10 náhodných čísel v rozsahu 1 až 100. Program spočítá počet sudých a lichých čísel. Program dále spočítá průměrnou hodnotu všech čísel. Nakonec program nalezne největší a druhé největší číslo. ​
  
-== Řešení == +[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 2 - Volitelný úkol 5|Řešení]]
- +
-/* +
- //​Bude zveřejněno na konci druhého dne.// +
-*/ +
- +
- +
-<code python>​ +
-# Honza +
- +
-import random +
- +
- +
-pocet_cisel = 10 # ze zadani +
- +
-nejvetsi_cislo = 0 +
-druhe_nejvetsi_cislo = 0 +
-prumer = 0 +
-pocet_sudych = 0 +
-pocet_lichych = 0 +
- +
-print("​Pocitac vygeneroval:​ ", end = ""​) +
-for i in range(pocet_cisel):​ +
- nahodne_cislo = random.randint(1,​ 100) +
-  +
- if i == pocet_cisel - 1: +
- print(nahodne_cislo) +
- else: +
- print(nahodne_cislo,​ end=", ") +
-  +
- prumer += nahodne_cislo +
- +
- if nahodne_cislo % 2 == 0: +
- pocet_sudych += 1 +
- else: +
- pocet_lichych += 1 +
-  +
- if nahodne_cislo > nejvetsi_cislo:​ +
- druhe_nejvetsi_cislo = nejvetsi_cislo +
- nejvetsi_cislo = nahodne_cislo +
- elif nahodne_cislo == nejvetsi_cislo or nahodne_cislo > druhe_nejvetsi_cislo:​ +
- druhe_nejvetsi_cislo = nahodne_cislo +
- +
-prumer /= pocet_cisel +
-print("​Pocet sudych cisel ve vygenerovane posloupnosti je " + str(pocet_sudych)) +
-print("​Pocet lichych cisel ve vygenerovane posloupnosti je " + str(pocet_lichych)) +
-print("​Ve vygenerovane posloupnosti je " + str(nejvetsi_cislo) + " nejvetsim cislem."​) +
-print("​Ve vygenerovane posloupnosti je " + str(druhe_nejvetsi_cislo) + " druhym nejvetsim cislem."​) +
-print("​Prumer vygenerovane posloupnosti je " + str(prumer)) +
-</​code>​ +
- +
- +
- +
-/* +
-=== Volitelne obsahlejsi ulohy === +
- +
-knihovnicka {{ :courses:​pri-bootcamp:​colorfultext.py ​colorfultext.py}} +
- +
-==Textová hra== +
- +
-<code python>​ +
- +
-from colorfultext import * +
- +
-state = "​zacatek"​ +
-while state != "​konec":​ +
-  +
-    if state == "​zacatek":​ +
-        print(""​) +
-        print("​Jsi sladkem ve znamem pivovaru. Je rano a zvoni ti budik."​) +
-        print("​Co udelas?"​) +
-        print("​1:​ Pujdu do prace."​) +
-        print("​2:​ Zustanu doma."​) +
-        choice = input("​Tvoje volba: ") +
-        if choice == 1: +
-            state = "​vyhra"​ +
-        if choice == 2: +
-            state = "​prohra"​ +
-  +
-    if state == "​vyhra":​ +
-        print(""​) +
-        print("​Sel jsi do pivovaru a odvedl jsi dobrou praci. Vyhral jsi!"​) +
-        state = "​konec"​ +
-  +
-    if state == "​prohra":​ +
-        print(""​) +
-        print("​Zustal jsi doma a z prace te vyhodili. Prohral jsi."​) +
-        state = "​konec"​ +
-  +
-print("​Konec hry."​) +
-</​code>​+
  
 +----
  
-==Kviz== 
-<code python> 
-import random 
-  
-pocet = input("​Zadejte pocet otazek: ") 
-for i in range(1, pocet+1): 
-    otazka = random.randint(1,​ 2) 
-    print(""​) ​   ​ 
-  
-    if otazka == 1: 
-        print("​Jake je hlavni mesto Australie?"​) 
-        print("​1. Canberra"​) 
-        print("​2. Sydney"​) 
-        print("​3. Praha"​) 
-        odpoved = input("​Vase odpoved: ") 
-        if odpoved == 1: 
-            print("​Spravne!"​) 
-        else: 
-            print("​Spatne!"​) 
-  
-    if otazka == 2: 
-        print("​V jakem roce byl zalozen Plzensky Prazdroj?"​) 
-        print("​1. 1841") 
-        print("​2. 1842") 
-        print("​3. 1843") 
-        odpoved = input("​Vase odpoved: ") 
-        if odpoved == 2: 
-            print("​Spravne!"​) 
-        else: 
-            print("​Spatne!"​) 
-</​code>​ 
-*/ 
courses/pri-bootcamp/02.txt · Last modified: 2019/07/11 10:59 by seredlad