Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:bin:hodnoceni [2018/02/06 09:42]
127.0.0.1 external edit
courses:bin:hodnoceni [2018/08/02 10:47] (current)
klema
Line 3: Line 3:
   - Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.   - Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
   - 50 bodů lze získat v průběhu semestru, dalších 50 bodů u písemné zkoušky.   - 50 bodů lze získat v průběhu semestru, dalších 50 bodů u písemné zkoušky.
-  - U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku. +  - U zkoušky je k jejímu složení nutné dosáhnout alespoň polovičního bodového zisku: 
-    * Při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat. +    * při menším zisku než 25 bodů je nutné zkoušku opakovat. 
-  - Podmínkou ​udělení zápočtu ​je účast na cvičeních. +  - Podmínky ​udělení zápočtu: 
-    * V případě neomluvené neúčasti ​student ​nezíská body udělované na íslušném ​cvičení. +    * vyřešení a odevzdání domácích úloh zadaných v průběhu semestru 
-    Povoleny ​jsou maximálně 3 absence bez omluvy. +      * za vyřešenou se pokládá úloha, kde student ​získal alespoň 50% hodnocení ​ed případnou penalizací za pozdní odevzdání,​ 
-  - Podmínkou udělení zápočtu je vyřešení a odevzdání domácích úloh zadaných v průběhu semestru.+      * odevzdání po termínu bude penalizováno bodovými srážkami,​ 
 +    * účast na cvičeních ​ 
 +      povoleny ​jsou maximálně 3 absence bez omluvy, 
 +    * zisk alespoň 25 bodů za cvičení.
   - Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:   - Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
  
courses/bin/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/08/02 10:47 by klema