Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:bd6b36pjv:ulohy:uloha_2 [2018/03/09 19:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​2}}
 +==== 2. Úloha ====
 +
 +V návaznosti na úlohu 1 naprogramujte kalkulačku s grafickým rozhraním ({{ :​courses:​bd6b36pjv:​ulohy:​kalkulackajednoducha.gif?​linkonly |model "​skutečné"​ kalkulačky}}).  ​
 +
 +
 +<note important>​Použijte výsledky 1. úlohy (dědění, ...)</​note>​
 +
 +
 +<note tip>​Odevzdávejte jako zazipovaný projekt v NetBeans - jméno souboru =  <<​vaše jméno_2ULOHA>>​.zip''</​note>​
 +
 +<note important>​Řešení musí být odolné nesprávnému použití "​kalkulačky"​ </​note>​
  
courses/bd6b36pjv/ulohy/uloha_2.txt · Last modified: 2018/03/09 19:30 by jelinek