Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:bd6b36pjv:ulohy:referat [2018/05/16 10:18]
127.0.0.1 external edit
courses:bd6b36pjv:ulohy:referat [2019/02/16 14:04] (current)
jelinek
Line 26: Line 26:
  
 ^ Student ^ Login ^ Téma   ^ Poznámka ​ ^ ^ Student ^ Login ^ Téma   ^ Poznámka ​ ^
-|Čičmanec, Martin ​cicmamar | **Vícevláknové aplikace, principy, příklady** | 9.3.2018, O.K. | +| | |  |  |
-|Haderková,​ Markéta | hadermar | Proudy a soubory v Javě, přehled, příklady, užití | 6. 3. 2018 | +
-|Holec, Lukáš | holeclu5 | Aplety, servlety | 12. 4. 2018 | +
-|Hubálek, Michal | hubalmic | **Vícevláknové aplikace, síťování,​ ukázky,​příklady** | 25. 2. 2018 | +
-|Hůla, Václav | hulavac1 | Událostmi řízené programování,​ základní princip, příklady, filozofie | 9.3.2018 | +
-|Jelínek, David | jelinda6 ​|  |  +
-|Jelínková,​ Markéta | jelinm34 | Aplety, servlety | 4.5.2018 | +
-|Krotovych, Oleh | krotoole | Událostmi řízené programování,​ základní princip, příklady, filozofie | 9.3.2018 | +
-|Macek, Jakub | macekja5 | Distribuované programování - serializace,​ propojování modulů (middleware) ​ | 23.3.2018 | +
-|Marcinech, Marek | marcima5 | Proudy a soubory v Javě, přehled, příklady, užití | 9.3.2018 | +
-|Mareš, Petr | maresp10 |** Ovládání uživatelských rozhraní, multimediální rozhraní** | 15.4.2018, O.K. | +
-|Müller, Matěj | mullem17 |  |  +
-|Navrátil, Tomáš | navrato2 | **Vícevláknové aplikace, GUI, řízení událostmi, příklady** | 23.3.2018 | +
-|Nekovářová,​ Tereza | nekovter | **Kontejnery,​ přehled příklady, porovnání,​ užití** | 13.3.2018 | +
-|Nenál, Marek | nenalmar | **GUI, implementace SwingUtilities,​ kombinovani layout man., externi handler, priklady** | 19.4.2018 | +
-|Penčáková,​ Karolína | pencakar | **Java 8-9, novinky** | 9.3.2018 O.K.| +
-|Poledna, Karel | poledkar | Ovládání uživatelských rozhraní, multimediální rozhraní. | 6.4.2018 | +
-|Strnad, Jan | strnaj18 |  |  +
-|Šeliga, Jan | seligja2 | Vícevláknové aplikace, GUI, řízení událostmi, příklady | 9.3.2018 | +
-|Štorek, David | storedav | Paralelismus,​ synchronizace výpočetních toků, příklady | 9.3.2018 | +
-|Tetour, David | tetoudav | **Paralelismus,​ synchronizace výpočetních toků, příklady** | 23.3.2018, O.K. | +
-|Venclů, Marie | yakovma1 | Predstaveni projektu Oracle labs GraalVM | 20.4.2018 | +
-|Yazykov, Vladyslav | yazykvla | **Java 8-9, novinky** | 5.3. 2018, O.K. | +
-|Zavadil, Karel | zavadka1 | **Kontejnery,​ přehled příklady, porovnání,​ užití** | 9.3.2018 | +
-|Zelenková,​ Michaela | zelenm10 |** Vícevláknové aplikace, síťování,​ ukázky,​příklady** | 9.3.2018 | +
-|Žák, Pavel | zakpave4 | Vícevláknové aplikace, principy, příklady | 9.3.2018 ​|+
  
  
  
courses/bd6b36pjv/ulohy/referat.txt · Last modified: 2019/02/16 14:04 by jelinek