Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2018/05/26 06:40]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2018/07/01 20:11] (current)
jelinek
Line 1: Line 1:
  
 ===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====
 +
 +**Zkouška 12. července**
 +
 +Zkouška proběhne na Karlově náměstí před místností 401 od 13.00.
 +Ti co nemají zápočet mohou před  zkouškou předvést splnění povinností k jeho získání, je možné i napsat zápočtový test.
 +
 +Ivan Jelínek
 +
 +1.července 2018\\ \\ \\
 +
 +
  
  
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2018/07/01 20:11 by jelinek