Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/02/16 10:41]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:32]
jelinek
Line 1: Line 1:
  
 ===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====
 +
 +
 +**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním 7. června.**
 + Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů. Emailové konzultace poskytuji stále
 +
 +ivan jelinek
 +
 /* /*
  
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek