Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/02/16 10:41]
jelinek
courses:bd6b36pjv:aktuality [2019/04/20 19:30]
jelinek
Line 1: Line 1:
  
 ===== Aktuality ===== ===== Aktuality =====
 +
 +
 +**Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním 17. května.**
 + Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů
 /* /*
  
courses/bd6b36pjv/aktuality.txt · Last modified: 2019/04/20 19:32 by jelinek