Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bab37zpr:zkouska:zk03 [2020/01/16 09:04]
viteks
courses:bab37zpr:zkouska:zk03 [2020/01/16 09:10] (current)
viteks
Line 39: Line 39:
  
 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5
-6 7 10 11+6 7 11 10
 </​code>​ </​code>​
  
 ---- ----
  
-4. Napište funkci, která spočítá rozdíl ve dnech mezi dvěma daty v rámci jednoho roku. Data jsou zadána ve formátu YYYYMMDD. Pořadí argumentů je libovolné, výsledkem je kladné číslo. V případě nesprávného formátu vstupního data program vypíše ''​ERROR''​.+4. Napište funkci, která spočítá rozdíl ve dnech mezi dvěma daty v rámci jednoho ​nepřestupného ​roku. Data jsou zadána ve formátu YYYYMMDD. Pořadí argumentů je libovolné, výsledkem je kladné číslo. V případě nesprávného formátu vstupního data program vypíše ''​ERROR''​.
  
 ---- ----
courses/bab37zpr/zkouska/zk03.txt · Last modified: 2020/01/16 09:10 by viteks