Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bab37zpr:zkouska:zk02 [2020/01/14 11:04]
viteks
courses:bab37zpr:zkouska:zk02 [2020/01/16 08:54] (current)
viteks
Line 1: Line 1:
-====== Zkouška 14.1.2019 ======+====== Zkouška 14.1.2020 ======
  
 Jednotlivé programy pojmenujte číslem příkladu (01.py, 02.py, ...), zabalte do jednoho zip souboru a nahrajte do BRUTE (zkouska). Pokud budete nahrávat samostatné soubory, napište na začátek souboru do komentáře,​ o který příklad se jedná. Jednotlivé programy pojmenujte číslem příkladu (01.py, 02.py, ...), zabalte do jednoho zip souboru a nahrajte do BRUTE (zkouska). Pokud budete nahrávat samostatné soubory, napište na začátek souboru do komentáře,​ o který příklad se jedná.
courses/bab37zpr/zkouska/zk02.txt · Last modified: 2020/01/16 08:54 by viteks