Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:bab37zpr:zkouska:zk01 [2020/01/06 10:57]
viteks
courses:bab37zpr:zkouska:zk01 [2020/01/16 08:54] (current)
viteks
Line 1: Line 1:
-====== Zkouška 6.1.2019 ======+====== Zkouška 6.1.2020 ======
  
 1. Napište funkci, která vykreslí na obrazovku šachovnici o velikosti N x M, maximální velikost je 10x10. Při kreslení šachovnice jsou použity dva různé ASCII znaky. Znaky a velikost šachovnice jsou argumenty funkce. Při nesprávně zadaných argumentech funkce vypíše ERROR. 1. Napište funkci, která vykreslí na obrazovku šachovnici o velikosti N x M, maximální velikost je 10x10. Při kreslení šachovnice jsou použity dva různé ASCII znaky. Znaky a velikost šachovnice jsou argumenty funkce. Při nesprávně zadaných argumentech funkce vypíše ERROR.
courses/bab37zpr/zkouska/zk01.txt · Last modified: 2020/01/16 08:54 by viteks