Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:start [2019/09/20 18:12]
seredlad
courses:b6b36zal:zadani:start [2019/09/21 17:05] (current)
seredlad
Line 1: Line 1:
 ====== Domácí úkoly ====== ====== Domácí úkoly ======
  
-<note warning>Pozor: ​K vyhodnocení domácích úkolů se využívá Python verze 3.</​note>​+<note warning>Neodevzdávejte cizí, resp. opsaný kód a neposkytujte svůj kód k opsání. Tyto činnosti jsou postihovány.</​note>​ 
 + 
 +<note important>​K vyhodnocení ​**všech** ​domácích úkolů se využívá ​**Python verze 3**.</​note>​
  
 [[courses:​b6b36zal:​zadani:​1_introduction_assignment|1. úkol - Introduction]] [[courses:​b6b36zal:​zadani:​1_introduction_assignment|1. úkol - Introduction]]
Line 9: Line 11:
 [[courses:​b6b36zal:​zadani:​3_calculator|3. úkol - Calculator]] [[courses:​b6b36zal:​zadani:​3_calculator|3. úkol - Calculator]]
  
-[[courses:​b6b36zal:​zadani:​4_pi|4. úkol - Number PI]]+[[courses:​b6b36zal:​zadani:​4_pi|4. úkol - Pi]]
  
-[[courses:​b6b36zal:​zadani:​5_polynoms|5. úkol - Polynom]]+[[courses:​b6b36zal:​zadani:​5_polynoms|5. úkol - Polynomials]]
  
 [[courses:​b6b36zal:​zadani:​6_data_sorting|6. úkol - Data sorting]] [[courses:​b6b36zal:​zadani:​6_data_sorting|6. úkol - Data sorting]]
Line 17: Line 19:
 [[courses:​b6b36zal:​zadani:​7_showroom|7. úkol - Showroom]] [[courses:​b6b36zal:​zadani:​7_showroom|7. úkol - Showroom]]
  
-[[courses:​b6b36zal:​zadani:​8_bst|8. úkol - BST]]+[[courses:​b6b36zal:​zadani:​8_bst|8. úkol - Binary Search Tree]]
  
 [[courses:​b6b36zal:​zadani:​9_permutations|9. úkol - Permutations]] [[courses:​b6b36zal:​zadani:​9_permutations|9. úkol - Permutations]]
courses/b6b36zal/zadani/start.txt · Last modified: 2019/09/21 17:05 by seredlad