Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b6b36zal:zadani:5_polynoms [2018/09/29 17:04]
127.0.0.1 external edit
courses:b6b36zal:zadani:5_polynoms [2019/12/12 09:33] (current)
seredlad [Upload]
Line 42: Line 42:
 <note tip>K implementaci použijte tuto šablonu: {{:​courses:​b6b36zal:​zadani:​polynom.py|}}</​note>​ <note tip>K implementaci použijte tuto šablonu: {{:​courses:​b6b36zal:​zadani:​polynom.py|}}</​note>​
  
-<note warning>Pozor: ​vyhodnocení se využívá Python 3.</​note>​+<note warning>​K ​řešení nepoužívejte žádné knihovny, tj. odevzdaný kód by neměl obsahovat příkaz ''​import''​.</​note>​
  
 ===== Hodnocení ===== ===== Hodnocení =====
courses/b6b36zal/zadani/5_polynoms.1538233456.txt.gz · Last modified: 2018/09/29 17:04 by 127.0.0.1